Taken
Momenteel bestaat de groep uit een honderdtal vrouwen en mannen, verschillend in leeftijd, achtergrond en opleiding en in geloofs- en levensovertuiging.

Het takenpakket ziet er als volgt uit:


• ze onthalen de bezoekers en houden de cafetaria open;
• ze nemen alle taken op zich die bij een kringwinkel horen: sorteren van goederen, prijzen, in de rekken ophangen, enz.;
• ze runnen de wereldwinkel: aankoop, voorraadbeheer, verkoop, administratie en etalage;
• ze zijn verantwoordelijk voor de vakantiewoningen: reservatie, onderhoud en begeleiding;
• ze geven les, coördineren en begeleiden het computerproject;
• ze voeren alle technische, inrichtings- en renovatiewerken uit;
• ze vertegenwoordigen de vzw, ontvangen groepen en leggen contacten met andere diensten;
• ze staan in voor het dagelijks bestuur en de organisatie van de verschillende projecten;
• ze voeren de beleidstaken uit en zoeken de nodige financiering;
• ze doen de boekhouding en administratie en verzorgen het secretariaat van de vzw..

Alle vrijwilligers komen regelmatig samen in taakgerichte of vormingsgerichte werkgroepen